نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.

حسین ازگومی

استادیار
مجتمع فنی و مهندسی
حسین ازگومی
استادیار دکترای تخصصی
- مجتمع فنی و مهندسی

http://faculty.iaurasht.ac.ir/azgomi/fa

تست تست

استاد
علوم پایه
تست تست
استاد -
- علوم پایه

http://faculty.iaurasht.ac.ir/test/fa