حسین ازگومی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیکامپیوتر گرایش نرم افزار
کارشناسی ارشدکامپیوتر گرایش نرم افزار
دکترای تخصصیکامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیعضو هیات علمی گروه کامپیوترپیمانیتمام وقت۲